Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

Mae'r briff ymchwil hwn yn crynhoi prif elfennau'r Bil cryno, technegol hwn. Mae hefyd yn trafod y cefndir polisi i'r cynigion, ynghyd ag ymatebion rhanddeiliaid i'r Bil.

14 Tachwedd 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r briff ymchwil hwn yn crynhoi prif elfennau’r Bil cryno, technegol hwn. Mae hefyd yn trafod y cefndir polisi i’r cynigion, ynghyd ag ymatebion rhanddeiliaid i’r Bil.

Cyhoeddiad Newydd: Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (PDF 2,833KB)


Erthygl gan Philippa Watkins, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: