Cynllunio Tai

Cyhoeddiad Newydd: Amcanestyniadau demograffig a chynllunio – partneriaeth gydweithredol

Paratowyd y briff hwn gan Ludi Simpson, Athro Astudiaethau Poblogaeth, Prifysgol Manceinion, ar gyfer Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd Ymchwil y Senedd. Darperir y briff i gynorthwyo Aelodau’r Cynulliad i graffu ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft.

22 Tachwedd 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Paratowyd y briff hwn gan Ludi Simpson, Athro Astudiaethau Poblogaeth, Prifysgol Manceinion, ar gyfer Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd Ymchwil y Senedd. Darperir y briff i gynorthwyo Aelodau’r Cynulliad i graffu ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft.

Cyhoeddiad Newydd: Amcanestyniadau demograffig a chynllunio – partneriaeth gydweithredol (PDF, 1,747KB)


Mae Ymchwil y Senedd yn cydnabod cefnogaeth Prifysgol Manceinion a alluogodd Ludi Simpson i gymryd rhan yn y gymrodoriaeth hon.

Mae gwaith Ludi Simpson ym maes demograffeg is-genedlaethol ar gyfer cynllunio yn cynnwys llywodraeth leol a chenedlaethol, cyngor mewn ymchwiliadau cynllunio, ymchwil ac addysgu. Mae’n ddylunydd ac yn gynghorydd i feddalwedd POPGROUP sy’n eiddo cyhoeddus, safon y diwydiant cynllunio ar gyfer amcanestyniad demograffig lleol o’r boblogaeth a thai.

Os oes gennych ddiddordeb yn y papur hwn, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein papur briffio ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft.

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: