Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Mae’r papur briffio hwn yn crynhoi’r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) Mae'n cynnwys amlinelliad o brif elfennau'r Bil a’r ymatebion iddo, gan gynnwys barn rhanddeiliaid a phwyllgorau’r Cynulliad.

25 Tachwedd 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn crynhoi’r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) Mae’n cynnwys amlinelliad o brif elfennau’r Bil a’r ymatebion iddo, gan gynnwys barn rhanddeiliaid a phwyllgorau’r Cynulliad.

Cyhoeddiad Newydd: Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Crynodeb o’r Bil (PDF, 411KB)


Erthygl gan Amy Clifton, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: