Addysg Plant a Phobl Ifanc

Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Mae y papur yma yn esbonio y newidiadau a wnaed i’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yn ystod trafodion Cyfnod 2.

5 Rhagfyr 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae y papur yma yn esbonio y newidiadau a wnaed i’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yn ystod trafodion Cyfnod 2.

Darllenwch y briff yma: Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (PDF, 739KB)


Erthygl gan Sian Thomas, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: