Economi

Busnesau bach: canllaw i etholwyr

Bwriad y canllaw hwn yw amlinellu ffynonellau a all roi cymorth, o bosibl, i fusnesau bach newydd a rhai sy’n bodoli eisoes yng Nghymru, a nodi sut i gysylltu â hwy.

6 Rhagfyr 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bwriad y canllaw hwn yw amlinellu ffynonellau a all roi cymorth, o bosibl, i fusnesau bach newydd a rhai sy’n bodoli eisoes yng Nghymru, a nodi sut i gysylltu â hwy.

Darllenwch y briff yma: Busnesau bach: canllaw i etholwyr (PDF, 996KB)


Article by Gareth Thomas, Senedd Research, National Assembly for Wales

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: