Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd Brexit Economi

Arallgyfeirio a gwytnwch ffermio yng Nghymru: rhagolygon ar ôl Brexit

Paratowyd y papur briffio gwestai hwn gan yr Athro Andrew Henley, Athro Entrepreneuriaeth ac Economeg, Prifysgol Caerdydd a Dr Wyn Morris, Darlithydd mewn Rheoli Busnes, Prifysgol Aberystwyth. Unrhyw farn yw barn yr Athro Henley a Dr Morris ac nid barn Ymchwil y Senedd

19 Rhagfyr 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Paratowyd y papur briffio gwestai hwn gan yr Athro Andrew Henley, Athro Entrepreneuriaeth ac Economeg, Prifysgol Caerdydd a Dr Wyn Morris, Darlithydd mewn Rheoli Busnes, Prifysgol Aberystwyth.

Unrhyw farn yw barn yr Athro Henley a Dr Morris ac nid barn Ymchwil y Senedd.

Mae’r awduron yn arbennig o ddiolchgar i Sophie Skillings am ddadansoddiad archwiliadol manwl o ddata Arolwg Busnes Fferm a gynhaliwyd yn ystod ei hinterniaeth ymchwil dros yr haf i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn 2019.

Mae Ymchwil y Senedd yn cydnabod cefnogaeth Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Aberystwyth a alluogodd yr Athro Henley a Dr Morris i lunio’r papur briffio hwn.

Darllenwch y briff yma: Arallgyfeirio a gwytnwch ffermio yng Nghymru: rhagolygon ar ôl Brexit (PDF, 388KB)


 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: