Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

Mae’r papur briffio ymchwil diweddaraf hwn yn crynhoi prif elfennau’r Bil technegol, byr hwn. Mae hefyd yn amlinellu’r cefndir o ran polisi i’r cynigion, ymateb rhenddeiliaid i’r Bil, a’i gynnydd yn y Cynulliad hyd yma.

9 Ionawr 2020

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio ymchwil diweddaraf hwn yn crynhoi prif elfennau’r Bil technegol, byr hwn. Mae hefyd yn amlinellu’r cefndir o ran polisi i’r cynigion, ymateb rhenddeiliaid i’r Bil, a’i gynnydd yn y Cynulliad hyd yma. 

Darllenwch y briff yma: Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (PDF 543KB)


Erthygl gan Philippa Watkins, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: