Ynni

Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwydd Ynni

Mae’r ffeithlen hon yn rhoi gwybodaeth am ffynonellau arian a chyngor i etholwyr sy’n cael trafferth o ran tlodi tanwydd neu ddyled tanwydd, neu’r rhai sydd am wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.

23 Ionawr 2020

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r ffeithlen hon yn rhoi gwybodaeth am ffynonellau arian a chyngor i etholwyr sy’n cael trafferth o ran tlodi tanwydd neu ddyled tanwydd, neu’r rhai sydd am wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.

Darllenwch y briff yma: Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwydd Ynni (PDF, 419KB)


Erthygl gan Jonathan Baxter, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: