Trafnidiaeth

Gwella trafnidiaeth gyhoeddus: datblygiad a chanlyniad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru

Mae'r papur hwn yn rhoi trosolwg o ddatblygiad a chynnwys ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ynghylch 'gwella trafnidiaeth gyhoeddus', ynghyd ag ymateb i'r cynigion a chanlyniad yr ymgynghoriad. Cyflwynodd y Papur Gwyn gynigion i ddiwygio gwasanaethau bysiau lleol, trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat a threfniadau ar gyfer cynllunio trafnidiaeth rhanbarthol yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â diwygio gwasanaethau bysiau yn unig. Mae'r papur hwn hefyd yn disgrifio deddfwriaeth ddiweddar y DU a'r Alban ar wasanaethau bysiau fel cymhariaeth cyn y Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) a ragwelir.

Amcangyfrif o amser darllen: < 1 Munud

10 Mawrth 2020

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg o ddatblygiad a chynnwys ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ynghylch ‘gwella trafnidiaeth gyhoeddus’, ynghyd ag ymateb i’r cynigion a chanlyniad yr ymgynghoriad. Cyflwynodd y Papur Gwyn gynigion i ddiwygio gwasanaethau bysiau lleol, trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat a threfniadau ar gyfer cynllunio trafnidiaeth rhanbarthol yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â diwygio gwasanaethau bysiau yn unig. Mae’r papur hwn hefyd yn disgrifio deddfwriaeth ddiweddar y DU a’r Alban ar wasanaethau bysiau fel cymhariaeth cyn y Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) a ragwelir.

Darllenwch y briff yma: Gwella trafnidiaeth gyhoeddus: datblygiad a chanlyniad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru (PDF, 361KB)


Erthygl gan Lucy Morgan, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: