Trafnidiaeth

Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) – Geirfa Ddwyieithog

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) 2020. Mae ein geirfa ddwyieithog yn rhoi rhestr o’r termau cyffredin a ddefnyddir yn y Bil.

Amcangyfrif o amser darllen: < 1 Munud

17 Mawrth 2020

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn cynnwys rhestr o dermau cyffredin a ddefnyddir yn y Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru).

Cyhoeddiad newydd: Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) – Geirfa Ddwyieithog (PDF, 69KB)

EMERALD-updated

 


Paratowyd yr eirfa ddwyieithog hon gan y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi a Gwasanaeth Ymchwil y Senedd

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: