Addysg

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – Geirfa Ddwyieithog

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn cynnwys rhestr o’r prif dermau a ddefnyddir yn y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

4 Awst 2020

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn cynnwys rhestr o’r prif dermau a ddefnyddir yn y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru). (PDF, 79KB)

CA-Bill-Bilingual-Glossary-FINAL-2


Erthygl gan Michael Dauncey, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: