Cymunedau Yr Amgylchedd

Llifogydd ac erydiad arfordirol yng Nghymru

Mae’r briff ymchwil hwn yn rhoi trosolwg o lifogydd ac erydiad arfordirol yng Nghymru. Mae’n nodi’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi; yn archwilio achosion llifogydd; yn edrych ar ddigwyddiadau llifogydd diweddar ac ymateb Llywodraeth Cymru ac awdurdod lleol; ac yn amlinellu’r cyllid sydd ar gael i fynd i’r afael â llifogydd. Mae hefyd yn trafod effeithiau newid yn yr hinsawdd ac yn ystyried peryglon llifogydd posib yn y dyfodol.

1 Hydref 2020

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r briff ymchwil (PDF 1,479 KB) hwn yn rhoi trosolwg o lifogydd ac erydiad arfordirol yng Nghymru. Mae’n nodi’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi; yn archwilio achosion llifogydd; yn edrych ar ddigwyddiadau llifogydd diweddar ac ymateb Llywodraeth Cymru ac awdurdod lleol; ac yn amlinellu’r cyllid sydd ar gael i fynd i’r afael â llifogydd.  Mae hefyd yn trafod effeithiau newid yn yr hinsawdd ac yn ystyried peryglon llifogydd posib yn y dyfodol.

2020-34-wel


Erthygl gan Lorna Scurlock, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru  

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: