Brexit

Negodiadau ar ymadawiad y DU â’r UE

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Senedd, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru.

20 Tachwedd 2020

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Senedd, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru.

Darllenwch y briff yma: Trafodaethau ynghylch ymadawiad y DU â’r UE (PDF, 292KB)

2042-BMR-cy

Erthygl gan Lucy Valsamidis, Sara Moran a Rhun Davies Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: