Erthyglau ar Gyfarfodydd Llawn y Dyfodol

Diweddarwyd: 4 Rhagfyr 2017

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

  • Dadl: Cyllideb Ddrafft 2018-19 (Ailgyhoeddi erthygl flaenorol) (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mawrth 5 Rhagfyr)
  • Dadl: Ansawdd Aer (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mawrth 5 Rhagfyr)
  • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mercher 13 Rhagfyr)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Show Buttons
Hide Buttons