cropped-picture2-e1377247360721.png

http://seneddymchwil.blog/wp-content/uploads/2013/08/cropped-picture2-e1377247360721.png

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.