Fig1Cym 041120

Ffigurau dros dro ar gyfer y marwolaethau wythnosol a gofrestrwyd yng Nghymru yn 2020 o gymharu â’r cyfartaledd dros y pum mlynedd flaenorol. Ar yr wythnos a ddaeth i ben ar 23 Hydref 2020, roedd nifer y marwolaethau a gofrestrwyd yn uwch na’r cyfartaledd dros bum mlynedd

Show Buttons
Hide Buttons