Fig2Cym 171120

Cyfanswm y marwolaethau COVID-19 yng Nghymru o’r wythnos a ddaeth i ben ar 20 Mawrth 2020 hyd at yr wythnos a ddaeth i ben ar 6 Tachwedd 2020, ond a gofrestrwyd hyd at 14 Tachwedd, yn ôl awdurdod lleol a lleoliad y farwolaeth. Rhondda Cynon Taf sydd â’r nifer fwyaf o farwolaethau COVID-19 a Cheredigion sydd â’r nifer leiaf.

Show Buttons
Hide Buttons