Gwariant pob awdurdod lleol fesul plentyn sy’n derbyn gofal

Siart bar yn dangos gwariant pob awdurdod lleol fesul plentyn sy'n derbyn gofal. Yr isaf yw Torfaen (£31,431) a'r uchaf yw Casnewydd (£58,772).

Show Buttons
Hide Buttons