Nifer y plant o dan 18 oed sy’n derbyn gofal fesul 10,000 o’r boblogaeth, yn ôl awdurdod lleol

Siart bar yn dangos nifer y plant o dan 18 oed sy'n derbyn gofal fesul 10,000 o'r boblogaeth, yn ôl awdurdod lleol. Yr isaf yw sir Gaerfyrddin (49) a'r uchaf yw Torfaen (216). Cyfartaledd Cymru yw 109. Cyfartaledd Lloegr yw 64. Gweler y nodiadau ar ystadegau Lloegr ynghylch cymaroldeb.

Show Buttons
Hide Buttons