Canran y plant sy’n derbyn gofal yn ôl yr angen am ofal

Siart bar yn dangos canran y plant sy'n derbyn gofal yn ôl yr angen am ofal. Yr anghenion am ofal â’r gyfran fwyaf o blant sy'n derbyn gofal yw cam-drin neu esgeulustod (65.6%), teulu camweithredol (14.4%) a theulu dan straen acíwt (8.9%).

Show Buttons
Hide Buttons