Cyhoeddiad newydd: Data cyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 4

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Briff Ymchwil hwn yn cyflwyno data ar gyrhaeddiad disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4. Mae’n canolbwyntio’n arbennig ar gyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Nod Llywodraeth Cymru yw gwella cyrhaeddiad y grŵp hwn o ddisgyblion trwy ei strategaeth o 2014, Ailysgrifennu’r Dyfodol a chyllid wedi’i dargedu ar ffurf Grant Datblygu Disgyblion.

Parhau i Ddarllen