Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth, yn ôl blwyddyn

Graff yn dangos nifer y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth, yn ôl blwyddyn. Mae'r data'n dangos cynnydd cyffredinol yn nifer y plant sy'n derbyn gofal, o 4,195 yn 2003 i 6,845 yn 2019.

Show Buttons
Hide Buttons