Nifer y babanod newydd-anedig fesul 10,000 o enedigaethau byw sy’n destun achos gofal o fewn pythefnos i’w geni, yn ôl blwyddyn

Graff yn dangos nifer y babanod newydd-anedig fesul 10,000 o enedigaethau byw sy'n destun achos gofal o fewn pythefnos i'w geni, yn ôl blwyddyn. Roedd tua 40 y flwyddyn rhwng 2011 a 2015. O 2015, bu cynnydd yn y niferoedd i 83 yn 2018.

Show Buttons
Hide Buttons