WISERD DataPortal

14 Tachwedd 2016

Rhaglen gwe yw WISERD DataPortal a all eich helpu i fapio data sy’n ymwneud â Chymru. Cafodd ei datblygu gan Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ciplun o ryngwyneb Porth Data WISERD y Cynulliad

Beth mae WISERD DataPortal yn ei wneud?

Mynediad at setiau data allweddol

Mae rhyngwyneb Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dangos setiau data allweddol yn ôl etholaeth a rhanbarth y Cynulliad. Mae’r setiau data sydd ar gael yn cynnwys canlyniadau etholiadau’r Cynulliad, ynghyd â data sy’n ymwneud â phoblogaeth, yr economi, addysg, iechyd, tai a hygyrchedd.

Mae rhyngwyneb Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gwbl ddwyieithog a gellir cael mynediad ato yma.

Chwilio a mapio data gan wasanaethau data

Mae’r cyfleuster data o bell yn caniatáu i ddefnyddwyr fapio data a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Llywodraeth Cymru drwy wasanaethau data. Gellir chwilio a mapio data fel ystadegau’r farchnad lafur, data’r Cyfrifiad a Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn ôl amrywiaeth o leoliadau.

Gellir mapio ffiniau daearyddol, pethau o ddiddordeb (fel lleoliadau gwasanaethau cyhoeddus) a setiau data amgylcheddol drwy’r DataPortal, a hynny wedi’i wneud yn hygyrch gan Lywodraeth Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru.

Mapio Data Personol

Yn ogystal â chwilio data ynghylch pobl eraill, gall defnyddwyr fapio data personol sydd wedi’i gadw mewn taenlenni ar eu peiriant lleol, a hynny trwy ddefnyddio WISERD DataPortal. Gellir mapio data sy’n ymwneud ag ardaloedd yng Nghymru, fel Awdurdodau Lleol, etholaethau’r Cynulliad, rhanbarthau’r Cynulliad a gellir gweld mannau wrth eu cod post. Mae’r nodwedd hon wedi’i chreu’n arbennig ar gyfer mapio o fewn porwr gwe’r defnyddiwr, yn hytrach nag ar weinydd WISERD DataPortal. Golyga hyn na fydd data a all fod yn sensitif yn gadael peiriant y defnyddiwr ei hun.

Chwilio Metaddata

Yn ogystal â’r nodweddion ar gyfer mapio data, mae WISERD DataPortal yn caniatáu i ddefnyddwyr chwilio a chanfod metaddata ynghylch cydymffurfio â safonau sy’n ymwneud ag ystod eang o arolygon a gynhaliwyd gan y llywodraeth a sefydliadau eraill. Dylai’r nodwedd hon annog pobl i ailddefnyddio data’r arolygon cyfredol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am WISERD DataPortal yma.

Beth yw WISERD?

Menter gydweithredol yw Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) rhwng prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y sefydliad yma.

Show Buttons
Hide Buttons