Cyllid

Cyhoeddiad Newydd: Cynigion ynghylch y Gyllideb Ddrafft 2014-15

06 Tachwedd 2013

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Bwriedir i’r papur hwn hysbysu’r pwyllgor craffu am Gynigion ynghylch y Gyllideb Ddrafft 2014-15 Llywodraeth Cymru.  Rhydd drosolwg o’r bloc sydd ar gael i Gymru, cynlluniau gwario Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15 a sut mae’r rhain yn cymharu â chynlluniau dangosol 2013-14 a chynlluniau dangosol blaenorol.  Mae hefyd yn rhoi sylwadau ar y prif newidiadau ymhob maes portffolio, gan ddangos dadansoddiad pellach a defnyddio gwybodaeth ehangach na’r hyn sydd ar gael yn y dogfennau cyllideb a gyhoeddwyd lle bo modd.

Cynigion ynghylch y Gyllideb Ddrafft 2014-15

Blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: