Economi

Cyhoeddiad Newydd: Y Cyflog Byw: Cwestiynau ac Atebion

20 Tachwedd 2013

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Fersiwn diwygiedig yw hwn o’r papur Y Cyflog Byw: Cwestiynau ac Atebion a gyhoeddwyd ym mis Hydref. Mae’n cynnwys y cyfradd newydd ar gyfer y Cyflog Byw (a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd), polisïau perthnasol a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan yr Wrthblaid yn San Steffan ac asesiad o faint y gallai’r Trysorlys ei arbed pe bai’r Cyflog Byw yn cael ei dalu’n gyffredinol.

Y Cyflog Byw: Cwestiynau ac Atebion

Blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: