Economi

Cyhoeddiad Newydd: Gweithlu Cymru – Cyflogaeth yng Nghymru

14 Mawrth 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Dyma’r ail mewn cyfres chwarterol o nodiadau ymchwil a fydd yn rhoi trosolwg o dueddiadau cyflogaeth yng Nghymru.  Mae’n cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys lefelau a chyfraddau cyflogaeth, cyflogaeth yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat a chyflogaeth fesul diwydiant.

Gweithlu Cymru – Cyflogaeth yng Nghymru

blog - wel

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.