Economi

Cyhoeddiad Newydd: Gweithlu Cymru – Cyflogaeth yng Nghymru

14 Mawrth 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Dyma’r ail mewn cyfres chwarterol o nodiadau ymchwil a fydd yn rhoi trosolwg o dueddiadau cyflogaeth yng Nghymru.  Mae’n cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys lefelau a chyfraddau cyflogaeth, cyflogaeth yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat a chyflogaeth fesul diwydiant.

Gweithlu Cymru – Cyflogaeth yng Nghymru

blog - wel

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: