Addysg

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Addysg Uwch (Cymru)

6 Awst 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb o’r Bil Addysg Uwch (Cymru) sydd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd.

Y Bil Addysg Uwch (Cymru)

Blog-cy

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.