Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

20 Hydref 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb o brif amcanion a darpariaethau Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Cafodd Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

cover-welsh

%d bloggers like this: