Addysg

Cyhoeddiad Newydd: Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Mae’r Hysbysiad Hwylus hwn yn nodi’r hyn a gaiff ei gynnwys ar hyn o bryd ym Magloriaeth Cymru a beth fydd yn newid ym mis Medi 2015 pan gaiff fersiwn newydd o’r cymhwyster ei chyflwyno. Mae hyn yn dilyn argymhelliad o adolygiad annibynnol Huw Evans o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru y dylid sefydlu Bagloriaeth Cymru newydd, ddiwygiedig a mwy trylwyr wrth wraidd system gymwysterau ddiwygiedig Cymru.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Hysbysiad Hwylus hwn yn nodi’r hyn a gaiff ei gynnwys ar hyn o bryd ym Magloriaeth Cymru a beth fydd yn newid ym mis Medi 2015 pan gaiff fersiwn newydd o’r cymhwyster ei chyflwyno. Mae hyn yn dilyn argymhelliad o adolygiad annibynnol Huw Evans o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru y dylid sefydlu Bagloriaeth Cymru newydd, ddiwygiedig a mwy trylwyr wrth wraidd system gymwysterau ddiwygiedig Cymru.

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

blog-cy


Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: