Cyllid

Cyhoeddiad Newydd: Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) – Crynodeb o Fil

23 Medi 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dyma Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) – Crynodeb o Fil (PDF, 481KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) – Crynodeb o Fil

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg