Gofal Cymdeithasol

Cyhoeddiad Newydd : Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

29 Hydref 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi rhai o’r prif newidiadau a wnaed i’r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (“y Bil”) yn ystod trafodion Cyfnod 2. Mae hefyd yn rhestru rhai gwelliannau nas cynigiwyd neu a gafodd eu tynnu’n ôl a allai, er hynny, fod o ddiddordeb.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 (PDF, 367KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) - Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: