Delweddau Data Economi

Beth yw’r ffigurau diweithdra diweddaraf? Dyma ein ffeithlun am y farchnad lafur

11 Tachwedd 2015

Erthygl gan Gareth Thomas a Joshua Paines, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

Unemployment-November-Welsh-01

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: