Cyfansoddiad

Cyhoeddiad Newydd: Pecyn Cyfarfod Llawn ar y Bil Cymru drafft

10 Rhagyr 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil wedi cyhoeddi pecyn ar gyfer y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar y Bil Cymru drafft ar 13 Ionawr 2016.

Mae’r pecyn yn dwyn ynghyd lincs at ddogfennau allweddol a’r trafodion hyd yn hyn ar y Bil drafft, ac yn rhoi crynodeb o’i brif ddarpariaethau a’r materion a godwyd yn ystod gwaith craffu yn ogystal â chrynodeb o’r termau Cymraeg sydd yn gysylltiedig â’r Bil draft.

Pecyn Cyfarfod Llawn ar y Bil Cymru drafft (PDF, 331KB)

blog - cy

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: