Cyfansoddiad Cyllid

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

26 Chwefror 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi rhai o’r prif newidiadau a wnaed i’r Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) (“y Bil”) yn ystod trafodion Cyfnod 2.

Cynhelir trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Mawrth 2016 i ystyried gwelliannau i’r Bil (fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 2).

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 (PDF, 168KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) - Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: