Cymunedau Economi

Cyhoeddiad Newydd: Papur briffio ar y farchnad lafur

17 Mawrth 2016

Erthygl gan Gareth Thomas a Helen Jones, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur briffio (PDF, 983KB) misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o’r farchnad lafur. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd y DU ei chynnwys.

Dyma ein ffeithlun yn crynhoi ffigurau diweddaraf y farchnad lafur yng Nghymru.

Unemployment-March-Welsh-01

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: