Cyfansoddiad

Cyhoeddiad Newydd: Canlyniadau etholiad y Cynulliad yn 2016

17 Mehefin 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn crynhoi canlyniadau, pleidleisiau, cyfrannau a’r ganran a bleidleisiodd yn etholiad y Cynulliad ar 5 Mai 2016.

Canlyniadau etholiad y Cynulliad yn 2016 (PDF, 2MB)

Blog - CY

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: