Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad newydd: Camddefnyddio meddyginiaethau a geir ar bresgripsiwn a dros y cownter

29 Mehefin 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae camddefnyddio meddyginiaethau a geir ar bresgripsiwn a dros y cownter wedi mynd yn fater sylweddol o ran iechyd cyhoeddus yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’r papur briffio hwn yn dangos maint y broblem yng Nghymru ac mae’n rhoi crynodeb o’r camau a gymerir i fynd i’r afael ag ef.

Camddefnyddio meddyginiaethau a geir ar bresgripsiwn a dros y cownter (PDF, 862KB)

Blog-cy

 

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: