Cyfansoddiad

Cyhoeddiad Newydd: Araith y Frenhines

05 Gorffennaf 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn gan y Gwasanaeth Ymchwil wedi’i bostio eto er gwybodaeth cyn y ddadl ar Araith y Frenhines yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 6 Gorffennaf 2016.

Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb byr o’r Biliau a’r Biliau drafft a nodwyd yn Araith y Frenhines 2016, ynghyd â manylion y Biliau sy’n cael eu cario drosodd o’r sesiwn ddiwethaf, gyda phwyslais arbennig ar y cynigion hynny a fyddai’n effeithio ar Gymru, yn enwedig mewn meysydd datganoledig.

Araith y Frenhines (PDF, 907KB)

Blog-W

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: