Cymunedau Economi

Cyhoeddiad Newydd: Papur briffio ar y farchnad lafur

20 Gorffennaf 2016

Erthygl gan Gareth Thomas a Helen Jones, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio (PDF1039, KB) misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o’r farchnad lafur. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd y DU ei chynnwys.

Dyma ein ffeithlun yn crynhoi ffigurau diweddaraf y farchnad lafur yng Nghymru.

Ffeithlun yn dangos y wybodaet ddiweddaraf am y Farchnad Lafur yng Nghymru