Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd

Cyhoeddiad Newydd: Y Sector Llaeth

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r sector llaeth yng Nghymru. Mae’n nodi effaith prisiau llaeth byd-eang ar ffermwyr yng Nghymru a’r DU, cost cynhyrchu, newid o ran ffiniau elw’r gadwyn gyflenwi, contractau llaeth yng Nghymru ac effeithiau posibl gadael yr Undeb Ewropeaidd.

02 Tachwedd 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r sector llaeth yng Nghymru. Mae’n nodi effaith prisiau llaeth byd-eang ar ffermwyr yng Nghymru a’r DU, cost cynhyrchu, newid o ran ffiniau elw’r gadwyn gyflenwi, contractau llaeth yng Nghymru ac effeithiau posibl gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Cyhoeddiad newydd: Y Sector Llaeth  (PDF, 701KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: