Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd

Cyhoeddiad Newydd: Y sector cig coch

Mae'r briff ymchwil hwn yn rhoi darlun cyffredinol o'r sector cig coch yng Nghymru. Mae'n cynnwys crynodeb o brisiau cig eidion, cig oen a phorc yn y DU yn ogystal â safle'r DU yn y fasnach fyd-eang ar gyfer cig coch. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gynhyrchwyr a phroseswyr cig coch yng Nghymru ac yn trafod y materion a godwyd ynglŷn â Brexit.

03 Tachwedd 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r briff ymchwil hwn yn rhoi darlun cyffredinol o’r sector cig coch yng Nghymru. Mae’n cynnwys crynodeb o brisiau cig eidion, cig oen a phorc yn y DU yn ogystal â safle’r DU yn y fasnach fyd-eang ar gyfer cig coch. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gynhyrchwyr a phroseswyr cig coch yng Nghymru ac yn trafod y materion a godwyd ynglŷn â Brexit.

Cyhoeddiad Newydd: Y sector cig coch (PDF, 540KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: