Cyfansoddiad

Cyhoeddiad newydd: Isetholiadau i’r Cynulliad

Mae'r Llywydd wedi cyhoeddi mai dyddiad isetholiad Alun a Glannau Dyfrdwy fydd dydd Mawrth 6 Chwefror 2018. Mae'r Hysbysiad hwylus hwn yn esbonio'r broses ar gyfer cynnal isetholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

12 Rhagfyr 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Llywydd wedi cyhoeddi mai dyddiad isetholiad Alun a Glannau Dyfrdwy fydd dydd Mawrth 6 Chwefror 2018.  Mae’r Hysbysiad hwylus hwn yn esbonio’r broses ar gyfer cynnal isetholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyhoeddiad newydd: Isetholiadau i’r Cynulliad (PDF, 1,282KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: