Cynllunio

Cyhoeddiad newydd: Y Gyfres Cynllunio: 05 – Galw ceisiadau cynllunio i mewn

Mae'r briff hwn yn rhoi canllaw cyflym i'r broses 'galw i mewn' ar gyfer ceisiadau cynllunio. Pan gaiff cais cynllunio ei alw i mewn, mae gan Lywodraeth Cymru'r pŵer i gymryd y cyfrifoldeb oddi ar awdurdod cynllunio lleol ac felly penderfynu a roddir caniatâd cynllunio ai peidio. Mae'r briff hwn yn disgrifio pa fathau o geisiadau cynllunio y gellir eu galw i mewn ac mae'n rhoi trosolwg o sut mae'r broses galw i mewn yn gweithio.

08 Ionawr 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r briff hwn yn rhoi canllaw cyflym i’r broses ‘galw i mewn’ ar gyfer ceisiadau cynllunio. Pan gaiff cais cynllunio ei alw i mewn, mae gan Lywodraeth Cymru’r pŵer i gymryd y cyfrifoldeb oddi ar awdurdod cynllunio lleol ac felly penderfynu a roddir caniatâd cynllunio ai peidio. Mae’r briff hwn yn disgrifio pa fathau o geisiadau cynllunio y gellir eu galw i mewn ac mae’n rhoi trosolwg o sut mae’r broses galw i mewn yn gweithio.

Cyhoeddiad newydd: Y Gyfres Cynllunio:  05 – Galw ceisiadau cynllunio i mewn (PDF,  602KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: