Plant a Phobl Ifanc

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Crynodeb o’r Bil

10 Mai 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn cynnwys crynodeb o fil Llywodraeth Cymru, sef Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru). Mae’n cynnwys crynodeb o ddarpariaethau’r Bil, ac mae’n tynnu sylw at brif agweddau’r Bil ac at ddogfennau sy’n gysylltiedig ag ef. Mae hefyd yn cynnwys rhywfaint o gefndir polisi.

Cyhoeddiad newydd: Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Crynodeb o’r Bil (PDF 2MB)

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru); Crynodeb o'r Bil


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: