Ynni

Cyhoeddiad Newydd: Gwres Carbon Isel

Y papur briffio hwn yw’r trydydd mewn cyfres ar ynni carbon isel yng Nghymru. Mae’r rhan hon yn canolbwyntio ar ffynonellau gwres carbon isel, gan gynnwys eu rôl o ran datgarboneiddio, ac mae’n rhoi trosolwg o dechnolegau perthnasol.

20 Mehefin 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Y papur briffio hwn yw’r trydydd mewn cyfres ar ynni carbon isel yng Nghymru. Mae’r rhan hon yn canolbwyntio ar ffynonellau gwres carbon isel, gan gynnwys eu rôl o ran datgarboneiddio, ac mae’n rhoi trosolwg o dechnolegau perthnasol.

Cyhoeddiad Newydd: Gwres Carbon Isel (PDF, 6852KB)


Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Robert Abernethy a Jeni Spragg gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol, a alluogodd i’r erthygl hon gael ei chwblhau.

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: