Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd

Cyhoeddiad Newydd: Y Sector Dofednod

Mae'r papur briffio hwn gan y Gwasanaeth Ymchwil yn rhoi trosolwg cyffredinol o'r sector dofednod yng Nghymru. Mae'n nodi'r prisiau diweddaraf ar gyfer cig dofednod ac wyau wrth gât y fferm ac yn nodi datblygiadau diweddar mewn niferoedd masnach, cyflenwad a chynhyrchwyr byd-eang. Mae hefyd yn amlinellu trefniadau prosesu a chytundebol, a sut y mae'r sector yn cael ei reoleiddio. Yn olaf, mae'r papur briffio hwn yn trafod effaith bosibl Brexit.

10 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn gan y Gwasanaeth Ymchwil yn rhoi trosolwg cyffredinol o’r sector dofednod yng Nghymru. Mae’n nodi’r prisiau diweddaraf ar gyfer cig dofednod ac wyau wrth gât y fferm ac yn nodi datblygiadau diweddar mewn niferoedd masnach, cyflenwad a chynhyrchwyr byd-eang. Mae hefyd yn amlinellu trefniadau prosesu a chytundebol, a sut y mae’r sector yn cael ei reoleiddio. Yn olaf, mae’r papur briffio hwn yn trafod effaith bosibl Brexit.

Cyhoeddiad Newydd: Y Sector Dofednod (PDF, 1044KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Jessica Laimann gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, a’i galluogodd i gwblhau’r Papur Briffio hwn.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: