Plant a Phobl Ifanc

Cyhoeddiad Newydd: Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Mae'r papur hwn yn cynnwys crynodeb o'r newidiadau y cytunwyd arnynt yng Nghyfnod 2 bil gan Lywodraeth Cymru, sef Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru).

26 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn cynnwys crynodeb o’r newidiadau y cytunwyd arnynt yng Nghyfnod 2 bil gan Lywodraeth Cymru, sef Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru).

Cyhoeddiad Newydd: Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (PDF, 879KB)


Erthygl gan Joseph Champion, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: