Cyllid

Y Gyllideb Ddrafft 2019-20

Mae’r ffeithlun yn dangos prif ffigurau cyllideb ddrafft 2019-20.

03 Rhagfyr 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mawrth, 4 Rhagfyr, bydd Aelodau’r Cynulliad yn trafod Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20. Mae’r erthygl hon, a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar 3 Hydref 2018, yn cael ei ail-bostio cyn y ddadl. Y Pwyllgor Cyllid arweiniodd y gwaith craffu yn y Cynulliad, ac mae hefyd wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y gyllideb.

Mae’r ffeithlun yn dangos prif ffigurau cyllideb ddrafft 2019-20.

Mae’r ffeithlun yn dangos prif ffigurau cyllideb ddrafft 2019-20.

Mae’r ffeithlun hwn yn dangos newidiadau blynyddol yng Nghyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.


Erthygl gan Helen Jones a Owen Holzinger, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: