Cynllunio

Cyhoeddiadau Newydd: Y Gyfres Gynllunio: Polisi Cynllunio Cenedlaethol a Lleol

Rydym wedi diweddaru ein canllawiau cyflym i bolisi cynllunio cenedlaethol a lleol yng Nghymru.

21 Chwefror 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Rydym wedi diweddaru ein canllawiau cyflym i bolisi cynllunio cenedlaethol a lleol yng Nghymru.

Mae ein papur briffio ar bolisi cynllunio cenedlaethol yn nodi fframwaith deddfwriaethol y system gynllunio ac yn cyflwyno’r dogfennau allweddol ynghylch cynllunio cenedlaethol: Polisi Cynllunio Cymru a’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol.

Cyhoeddiad Newydd: Y Gyfres Gynllunio: 1 – Polisi Cynllunio Cenedlaethol (PDF, 2131KB)

Mae ein papur briffio ar bolisi cynllunio lleol yn disgrifio sut y caiff cynlluniau datblygu lleol eu llunio ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y broses o fabwysiadu’r cynlluniau hyn ledled y wlad. Mae’r papur hefyd yn disgrifio’r categori newydd o “Gynlluniau Datblygu Strategol”  ac yn cynnwys rhestr ddefnyddiol o ffynonellau i gael rhagor o wybodaeth.

Cyhoeddiad Newydd: Y Gyfres Gynllunio: 2 – Polisi Cynllunio Lleol (PDF, 2124KB)


Erthygl gan Francesca Howorth ac Elfyn Henderson, Senedd Ymchwil, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: